Bewaar je ticket, geniet later..

Bewaar je ticket, geniet later..

Regeling Ticketgelden Coronacrisis

Als gevolg van de (nationale en internationale) maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, zijn veel organisatoren van evenementen, poppodia, theaters en concertgebouwen, musea, monumenten, sportclubs en andere instellingen genoodzaakt om evenementen te verplaatsen of te annuleren. Onderstaande regeling is opgesteld om een handvat te bieden aan organisatoren hoe om te gaan met de restitutie van ticketgelden en het uitreiken van vouchers. De regeling is een succes. Het voorkomt financiële problemen bij culturele instellingen en wordt veel gebruikt door consumenten. Bij verplaatste voorstellingen en evenementen houdt gemiddeld 80% zijn ticket, gemiddeld 14% wil een refund in geld, 2% wil een voucher voor een andere show, 2% doet een donatie (Bron). 

Verplaatste evenementen

Tickets voor evenementen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement.

Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd [4 weken] kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. 

Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.

Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats binnen 12 maanden na het oorspronkelijk evenement.

Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Bron: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/ d.d. 23 april 2020

 


Als eerste op de hoogte van nieuwe edities?

Melding

DeMaaltuin volgt de ontwikkelingen nauwgezet. We zien de veiligheid van onze gasten en personeel als hoogste prioriteit. We volgen daarom de afgekondigde maatregelen om Nederland veilig te houden, waaronder het tijdelijk sluiten van restaurants. We werken hard om voor jullie - zodra dat veilig is - alsnog een fantastische avond te organiseren. Als je een ticket hebt gekocht krijg je binnenkort van ons een mail met nadere informatie.